Förskolebarn kan undervisas i privatekonomi

Undervisning om pengar och ekonomi är möjlig redan i förskolan. Det visar en förstudie som Finansinspektionen har gjort i samarbete med Mälardalens högskola. Små barn pratar gärna om pengar, men förskolelärare är ovana att tala med dem om ekonomi.

– Ett framtida utbildningsprojekt skulle kunna riktas mot blivande förskollärare, säger Therese Wieselqvist Ekman, ansvarig för privatekonomisk utbildning på FI. Ju tidigare barn får kunskaper i privatekonomi desto bättre rustade blir de att göra medvetna val.

Internationella studier visar att det är bra att börja lära sig ekonomi i tidig ålder för att uppnå en god finansiell förmåga. Förskolan skulle kunna komplettera de ekonomiska kunskaper som barnen får i hemmet och därmed förebygga ekonomiska problem för barn och unga i framtiden, till exempel överskuldsättning.

FI har ett uppdrag att arbeta med finansiell folkbildning. I de flesta projekt utbildas lärare och vidareinformatörer. På så sätt når kunskaperna fler. Målet är kunniga konsumenter, som gör medvetna val.

Laddar sidan