Förslag om att upphäva två likviditetsföreskrifter

Finansinspektionen föreslår att föreskrifterna (FFFS 2011:37) om rapportering av likviditetsrisker för kreditinstitut och värdepappersbolag, samt föreskrifterna (FFFS 2012:6) om krav på likviditetstäckningsgrad och rapportering av likvida tillgångar och kassaflöden ska upphävas.

Anledningen till förslaget är att föreskrifterna kommer att ersättas av bindande, direkt tillämpliga likviditetsbestämmelser i tillsynsförordningen, som gäller för kreditinstitut och värdepappersbolag. Upphävandet innebär i praktiken ingen saklig förändring eftersom EU-rapportering sker redan i dag som kan jämföras med rapporering enligt föreskrifterna.

Mot bakgrund av upphävandet av föreskrifterna utreder Finansinspektionen för närvarande förutsättningar för att införa krav enligt pelare 2 för likviditet.

Frågor med anledning av förslagen besvaras av Kajsa Larsberger Holting:
kajsa.larsbergerholting@fi.se eller tel. 08 – 408 982 30.

Skriftliga synpunkter på förslagen lämnas till Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm eller via e-post till finansinspektionen@fi.se senast den 15 september 2017.

Finansinspektionen föreslår att föreskrifterna ska upphöra att gälla den 1 januari 2018.

Laddar sidan