Första EU-omfattande riskbedömningen om penningtvätt

I juni publicerade EU-kommissionen en ”överstatlig riskbedömningsrapport om penningtvätt” (Supranational Risk Assessment Report). Rapporten är den första i sitt slag och är tänkt att hjälpa EU:s medlemsländer att upptäcka, analysera och åtgärda risker för penningtvätt och finansiering av terrorism.

Rapporten listar risker som upptäckts i såväl den finansiella som den icke-finansiella sektorn. Den tar också upp nya, framväxande risker, som hör samman med till exempel virtuella valutor och plattformar för gräsrotsfinansiering.

Rapporten består i huvudsak av:

  • en kartläggning av risker inom varje relevant område tillsammans med en förteckning över de vanligaste sätten som kriminella använder sig av för att tvätta pengar
  • rekommendationer till medlemsländerna om hur dessa risker kan hanteras, till exempel genom att lägga större tonvikt vid riskanalys och tillsynsåtgärder.

Läs mer

Laddar sidan