Nya tjänstepensionsdirektivet (IORP 2)

Inom ramen för arbetet med regeringsuppdraget om förslag till kapitalkravsreglering för tjänstepensionsföretag kommer Finansinspektionen att hämta information genom en enkät.

I enkäten kommer såväl kvantitativ som kvalitativ information inhämtas. Företagens svar på enkäten utgör ett viktigt underlag i Finansinspektionens arbete med att utforma förslag till kapitalkravsreglering för tjänstepensionsföretag och bedöma konsekvenser av förslagen. Det är därför viktigt att alla företag som idag driver tjänstepensionsverksamhet svarar på enkäten.

Information om enkäten kommer att skickas till berörda företag den 30 maj 2017, och publiceras samtidigt på fi.se. Resultatet av den kvantitativa enkäten ska vara Finansinspektionen tillhanda senast den 22 juni 2017.

I samband med enkäten kommer Finansinspektionen att hålla ett informationsmöte för de företag som omfattas av enkäten med syftet att besvara frågor kring rapporteringen enligt enkäten. Detta möte kommer att hållas den 7 juni 2017 klockan 9-11 i Finansinspektionens lokaler. Skriftliga frågor till det tekniska mötet välkomnas fram till 5 juni till kktjp@fi.se. Närmare information om informationsmötet och anmälan kommer att publiceras på fi.se i samband med att informationen om enkäten publiceras.

Läs mer

Laddar sidan