Öppen konsultation om den nya prospektförordningens tekniska råd

Nu finns det möjlighet att lämna synpunkter på Esmas förslag till tekniska råd som tagits fram med anledning av den nya prospektförordningen.

Den nya prospektförordningen (Europaparlamentet och rådets förordning (EU) 2017/1129) träder i kraft 20 juli 2017.

Esmas förslag till tekniska råd är indelade i tre konsultationer som behandlar följande områden:

  • minikrav för information och format i prospekt
  • granskning och godkännande av prospekt och
  • informationskrav i EU-tillväxtprospekt.

Konsultationen är öppen till 28 september 2017.

Laddar sidan