Överenskommelse om tillsyn av betydande filialer utvidgas till Island och Baltikum

2017-06-08 | Nyheter Bank

FI har kommit överens med de nordiska och baltiska tillsynsmyndigheterna samt den Europeiska centralbanken (ECB) om att den tidigare ingångna överenskommelsen om tillsyn av betydande filialer ska utsträckas till att även omfatta tillsyn av betydande filialer i Baltikum och på Island.

Det innebär att det överenskomna samarbetet inom den löpande tillsynen för både mikro- och makrotillsynsåtgärder omfattar fyra nya länder: Island, Estland, Lettland och Litauen.

Den ursprungliga överenskommelsen (ett så kallat Memorandum of Understanding) om tillsynen över betydande filialer slöts mellan tillsynsmyndigheterna i Danmark, Finland, Norge, Sverige och ECB i december 2016.

Laddar sidan