Start för stresstest av europeiska tjänstepensionsföretag

Torsdagen den 18 maj inleds det stresstest av europeiska tjänstepensionsföretag som Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten, Eiopa, genomför under 2017.

Samtliga dokument som ska användas för stresstesterna publiceras på Eiopas webbplats.

Stresstestet genomförs i Sverige av FI, i samarbete med Eiopa. Slutresultaten kommer att publiceras av Eiopa i en rapport i december.

Frågor och svar

Vad publicerar Eiopa den 18 maj?

Eiopa publicerar bland annat den tekniska specifikationen, rapporteringsdokumentet samt de räntekurvor som ska användas. Samtidigt öppnar både FI och Eiopa processer för frågor och svar.

Omfattas alla företag av stresstesterna?

Nej, FI har valt ut och kontaktat ett fåtal tjänstepensionsföretag för att uppfylla Eiopas krav på marknadstäckning i stresstesterna.

Ska företagen skicka eventuella frågor direkt till Eiopa?

Nej. Företagen ska endast skicka frågor till iorpstresstest2017@fi.se. FI kommer eventuellt att vidarebefordra vissa frågor till Eiopa för avstämning. Dessa frågor och svar kommer att publiceras på Eiopas webbplats.

Eiopas stresstest av tjänstepensionsföretag 2017

Läs mer

Laddar sidan