Svenska tjänstepensionskassor klarar EU:s stresstest

2017-12-14 | Eiopa Nyheter Försäkring

De svenska tjänstepensionskassor som deltog i Eiopas stresstest klarade sig väl vid jämförelse med det europeiska genomsnittet. Både i utgångsläget och efter de genomförda stresstesterna.

Under 2017 har europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten, Eiopa, genomfört ett stresstest för att bedöma den europeiska tjänstepensionsmarknadens motståndskraft för ett svårare ekonomiskt klimat.

FI valde ut två understödsföreningar med tjänstepensionsverksamhet att delta i stresstestet och som tillsammans utgör en tillräcklig täckning av marknaden i enlighet med Eiopas krav. Underlagen till stresstestet samlades in under sommaren 2017.

Resultatet visar att de svenska tjänstepensionskassorna klarar stresstestet väl.

Laddar sidan