Undersökning på uppdrag av FI

Från och med måndag den 23 oktober kan du bli uppringd av Scandinfo. De genomför en undersökning på uppdrag av FI.

Undersökningen handlar om hushållens ekonomi och genomfördes senast 2009.

FI genomför nu en ny mätning för att se om hushållens inställning och kunskap om ekonomi har förändrats. Undersökningen genomförs med ett slumpmässigt hushållsurval och alla testdeltagare är helt anonyma. Svaren kommer endast att redovisas som siffror i tabeller och det går inte att utläsa vad just du har svarat.

Vill du veta mer om undersökningen kontakta Therése Wieselqvist Ekman tfn 08-408 981 86, therese.w.ekman@fi.se.

Laddar sidan