Uppdaterad information om rapportering enligt nya penningtvättsföreskrifter

FI har uppdaterat det formulär med frågor som företagen ska besvara i början av 2018.

Den 1 augusti 2017 trädde den nya penningtvättslagen i kraft, och i samband med den, FI:s nya föreskrifter. Enligt de nya föreskrifterna ska företagen under FI:s tillsyn rapportera in uppgifter så att FI kan bedöma risken för att företagen utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism.

Enligt FI:s föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism ska företagen årligen rapportera de begärda uppgifterna digitalt i FI:s system för periodisk rapportering, på www.fi.se. Uppgifterna ska avse balansdagen den 31 december. Den första rapporteringen ska göras senast den 31 mars 2018.

I länken nedan finns ett formulär med de frågor som företagen kommer att få besvara när rapporteringen genomförs. Syftet med publiceringen är att de som ska rapportera kan förbereda sig inför att rapporteringsperioden startar den 1 januari.

Tidigare publicerade FI ett exempelformulär med en översikt av de frågor som företagen kommer att få besvara. Vad som skiljer det förra formuläret mot det som nu publiceras är att vissa frågor har omformulerats, eller kompletterats med information. Vissa frågor har strukits. Inga frågor har tillkommit.

När företaget loggar in på webplatsen i början på nästa år så ska svaren på frågorna ske i ett särskilt webbformulär. Frågorna ska alltså inte besvaras nu. Webbformuläret kommer att se något annorlunda ut än formuläret, men frågorna kommer att vara desamma.

Vid rapporteringstillfället kommer det att vara frågor som inte alla företag kan besvara. För sådana frågor kommer det vara möjligt att svara "ej tillämpligt".

Ett formulär med frågorna på engelska kommer också att publiceras inom kort.

För frågor kring formuläret, kontakta gärna Finansinspektionen via e-postadressen periodiskrapporteringpenningtvatt@fi.se.

Läs mer

Laddar sidan