EBA uppdaterar taxonomi 2.8

Europeiska bankmyndigheten, EBA, har publicerat en korrigerad version av XBRL-taxonomin (version 2.8.1.1).

Rapportering enligt denna version ska ske från och med referensdag den 31 december 2018.

Laddar sidan