Eiopa publicerar förslag på ändringar i Solvens 2

Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten, Eiopa, har publicerat den andra delen av det dokumentpaket som ska till Europeiska kommissionen och som rör översynen av solvenskapitalkravet enligt standardformeln under Solvens 2.

Förslaget har arbetats fram efter ett offentligt samråd där berörda intressenter inom försäkringsbranschen och dess branschorganisationer bjöds in. Förslaget innehåller delområden som Europeiska kommissionen särskilt har begärt teknisk input och expertis från Eiopa till utformningen av genom en "Call for Technical Advice".

Notera att det ännu är ett förslag Eiopa har lämnat och att det slutgiltiga förslaget kommer att utformas av kommissionen.

Den första delen av dokumentpaketet levererades den 30 oktober 2017.

Läs mer

Laddar sidan