Erik Thedéen omvald som vice ordförande i Ioscos europeiska regionkommitté

2018-04-03 | Iosco Nyheter Om FI Marknad

FI:s gd Erik Thedéen har omvalts för en ny period som vice ordförande i den internationella organisationen för värdepapperstillsyns (Iosco) europeiska regionkommitté (ERC), för åren 2018–2020.

Iosco är den globala standardsättande organisationen för värdepappersmarknaden. Dess medlemmar reglerar verksamheten på drygt 95 procent av världens värdepappersmarknader.

Den europeiska regionkommittén (ERC) är en av fyra regionala kommittéer som inrättats av Iosco och som har fokus på regionala frågor kring reglering av värdepappersmarknaden.