Erik Thedéen ordförande för nytt hållbarhetsnätverk inom Iosco

Den internationella organisationen för värdepapperstillsyn, Iosco, har i dag beslutat att skapa ett hållbarhetsnätverk, Sustainable Finance Network (SFN).

Nätverket ska utgöra en plattform där Ioscos medlemmar kan utbyta erfarenheter om och på ett strukturerat sätt diskutera hållbarhetsrelaterade frågor.

Nätverket har tillkommit på initiativ av Finansinspektionen. Ordförande för nätverket blir FI:s generaldirektör Erik Thedéen.