Esma förlänger produktförbud mot binära optioner

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) har beslutat att förlänga förbudet att marknadsföra, distribuera och sälja binära optioner till konsumenter.

Förbudet har varit i kraft sedan den 2 juli 2018 och förlängs från och med den 2 januari 2019 med en ytterligare tremånadersperiod på samma villkor som förbudet som meddelades den 2 oktober 2018.

Det förlängda förbudet motiveras av att det fortsatt finns omfattande risker kopplade till binära optioner.

Läs mer

Laddar sidan