Esma förlänger sitt produktingripande mot CFD-kontrakt

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) har beslutat att förlänga begränsningarna att marknadsföra, distribuera och sälja CFD-kontrakt till icke-professionella kunder.

Esma motiverar sitt beslut att förlänga begränsningarna med att det fortsatt finns omfattande risker kopplade till CFD-kontrakt. 

I sitt nya beslut har Esma också gjort ett tillägg när det gäller de riskvarningar som myndigheten föreskrivit om och som ska finnas med i den information som ges om CFD-kontrakt som uppfyller kraven för att få marknadsföras till icke-professionella kunder.

Nu blir det tillåtet med en kortare riskvarning när marknadsföring sker hos en tredje part där tekniska begränsningar gör att en längre riskvarning inte kan visas, under förutsättning att den längre riskvarningen presenteras i ett senare steg.

Laddar sidan