Esma förlänger produktförbud mot binära optioner

Den Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) har beslutat att förlänga förbudet att marknadsföra, distribuera och sälja binära optioner till konsumenter. Förbudet har varit i kraft sedan den 2 juli 2018 och förlängs nu från och med den 2 oktober med en ytterligare tremånadersperiod.

Det förlängda förbudet motiveras av att det fortsatt finns omfattande risker kopplade till binära optioner. Esma konstaterar också att vissa binära optioner, med specifika egenskaper som mildrar risken för förluster för konsumenter, kommer att exkluderas från förbudet.

Läs mer

Laddar sidan