EU-samråd om förslag till delegerad förordning om prospekt

Nu går det att lämna synpunkter på ett förslag från EU-kommissionen till en delegerad förordning kopplad till prospektförordningen.

Förslaget till delegerad förordning omfattar

  • minikrav för information och format i prospekt
  • granskning och godkännande av prospekt
  • informationskrav i EU-tillväxtprospekt.

Synpunkter kan lämnas senast 26 december 2018 via EU-kommissionens webbplats (se länk nedan).

Prospektförordningen (Europaparlamentet och rådets förordning (EU) 2017/1129) trädde i kraft den 20 juli 2017 och ska börja tillämpas i sin helhet från och med 21 juli 2019.

Laddar sidan