EU vill förbättra den finansiella folkbildningen

Den europeiska bankmyndigheten, EBA, har tagit fram en rapport som ska göra det enklare att dela och jämföra erfarenheter inom finansiell folkbildning för att kunna utveckla nationella initiativ i EU-länderna.

EBA har publicerat sin första rapport om finansiell utbildning inom EU:s 28 medlemsstater.

I rapporten lyfts vikten av finansiell utbildning för konsumenter fram eftersom konsumenter i allt större utsträckning behöver ta komplexa ekonomiska beslut. Rapporten redovisar därför metoder från olika utbildningsinitiativ, bästa exemplen för hur olika målgrupper kan mötas och hur utbildningar kan bedrivas. Detta så EU-länderna kan förbättra sina nationella utbildningsinstativ genom att dra lärdomar av varandra.

Rapporten gör det enklare att dela och jämföra erfarenheter för att kunna utveckla sina nationella initiativ. Några av de utbildningsinsatser som FI arbetat med är omnämnda i rapporten, till exempel de kurser som anordnas via nätverket Gilla din ekonomi.

Läs mer

Laddar sidan