FI granskar försäkringsföretags hantering av förmånsrätts- och skuldtäckningsregister

2018-11-16 | Nyheter Försäkring

Finansinspektionen har beslutat att starta en undersökning kring försäkringsföretagens hantering av förmånsrättsregister och skuldtäckningsregister. Syftet är att undersöka försäkringsföretagens processer för hur de arbetar med registren.

Den svenska modellen när ett försäkringsföretag går i konkurs innebär att det finns en prioritetsordning som ger försäkringstagare och andra ersättningsberättigade särskild förmånsrätt.

Inom ramen för denna modell ska försäkringsföretagen upprätta ett register med tillgångar som ska omfattas av den särskilda förmånsrätten, ett så kallat förmånsrättsregister eller ett skuldtäckningsregister. Detta ska göras enligt 6 kap. 11 § i försäkringsrörelselagen (2010:2043) respektive 6 kap. 30 § enligt lagens lydelse före den 1 januari 2016. 

Undersökningen riktas till ett urval av försäkringsföretag. De kommer att få en enkät som handlar om hur de hanterar förmånsrättsregistret i det fall företaget följer Solvens 2, skuldtäckningsregistret om företaget följer Solvens 1 och bägge registren när det gäller företag som följer både Solvens 1 och 2. Undersökningens resultat kommer presenteras i en rapport under våren 2019.

Laddar sidan