FI kommer att tillämpa riktlinjer för rapportering av allvarliga incidenter

2018-02-19 | PSD 2 EBA Nyheter Bank

FI kommer efter den 1 maj 2018 att tillämpa Europeiska bankmyndigheten, EBA:s, riktlinjer för rapportering av allvarliga incidenter enligt det andra betaltjänstdirektivet. FI har meddelat EBA att FI avser att följa riktlinjerna för rapportering vid allvarliga incidenter.

Enligt riktlinjerna ska en betaltjänstleverantör rapportera till FI om en allvarlig operativ incident eller säkerhetsincident uppkommit i verksamheten. FI föreslår att delar av riktlinjerna ska meddelas i form av bindande föreskrifter som träder i kraft den 1 maj 2018.

FI kommer att publicera blanketter som ska användas för rapporteringen på FI:s webbplats.

Riktlinjernas rättsliga status

FI:s uppfattning är att riktlinjer från de europeiska tillsynsmyndigheterna riktade till behöriga myndigheter eller finansmarknadsaktörer är att jämställa med svenska allmänna råd. Förordningen 1093/2010 om inrättande av EBA, förordningen 1094/2010 om inrättande av Eiopa respektive förordningen 1095/2010 om inrättandet av Esma innebär att behöriga myndigheter och finansmarknadsaktörer direkt, på grund av förordningen, med alla tillgängliga medel ska söka följa dessa riktlinjer. 

Laddar sidan