Halvårsrapport registrerad betaltjänstleverantör byter rapporteringssystem

2018-06-26 | Nyheter Rapportering Bank

FI vill påminna registrerade betaltjänstleverantörer om att den halvårsrapport som ska lämnas senast den 10 juli ska ske i ett annat system än tidigare: Periodisk rapportering via webb.

För att kunna logga in och rapportera är det nödvändigt att ha registrerat ett användarkonto och tilldelat behörighet i förväg. Systemet Periodisk rapportering nås via FI:s rapporteringsportal. Mer information och instruktioner finns på sidan Om rapporteringsportalen.

Bytet av rapporteringssystem påverkar inte vad som ska rapporteras. Däremot ska beloppen nu anges i kronor (kr) och inte i tusentals kronor (tkr), som varit fallet tidigare.

Rapporten för halvår 1 2018 ska vara Finansinspektionen tillhanda senast 2018-07-10.

Om ni har frågor, kontakta Rapporteringsavdelningen på tfn 08-408 980 37 (telefontid vardagar kl. 9–11) eller via mejl till rapportering@fi.se.

Laddar sidan