IASB kommer att föreslå ytterligare ändringar i IFRS 17

Vid ett möte den 13 december 2018 diskuterade International Accounting Standards Board (IASB) frågeställningar som de fått om införandet av IFRS 17. Som ett resultat av detta har IASB beslutat att föreslå ändringar i punkt 78 om presentation i balansräkningen.

Ändringsförslaget kommer att innebära att presentationen i balansräkningen får ske utifrån en högre nivå av indelningen av försäkringsavtalen, på portföljnivå istället för på gruppnivå.

IASB:s styrelse kommer att fortsätta sina diskussioner och kommer att skicka ut förslaget för synpunkter innan ändringarna kan beslutas.

För ytterligare information, se "AP2A: Presentation of insurance contracts on the statement of financial position" i den andra länken nedan.

Laddar sidan