Incidentrapportering till MSB för NIS-leverantörer

MSB:s föreskrifter samt vägledningar för incidentrapportering publiceras på msb.se idag 20 december 2018.

Föreskrifterna kommer att träda i kraft 1 mars 2019. Samtliga leverantörer som berörs av NIS-regleringen i Sverige ska rapportera incidenter till MSB/CERT-SE. 

Incidentrapporter som rör bankverksamhet och finansmarknadsinfrastruktur kommer MSB att vidarebefordra till FI. 

FI bedömer att föreskrifterna omfattar färre än 15 aktörer inom den finansiella sektorns områden bank och marknadsinfrastruktur.

 

Frågor om NIS-direktivet i Sverige mejlas till registrator@msb.se.

Laddar sidan