Internationell studie om hur rekrytering av terrorister finansieras

Den internationella samarbetsorganisationen Financial Action Task Force (FATF) har publicerat en rapport som kartlägger vanliga metoder för terroristorganisationer att rekrytera nya medlemmar och hur denna verksamhet finansieras.

Ett av huvudsyftena med rapporten är att ge insikt i vilka kostnader och finansiella transaktioner som är förknippade med olika tillvägagångssätt. Tanken är att sprida dessa kunskaper för att öka möjligheterna att kunna upptäcka, utreda och vidta åtgärder för att förhindra att fler personer ansluter sig till terroristgrupper.

Rapporten pekar bland annat på skillnader i olika delar av världen. I vissa fall är kostnaderna och behoven av finansiering låga. I andra fall kan det handla om betydande finansiella värden. Där kan underrättelseverksamhet och utredningar som riktas mot just finansieringen av rekryteringsverksamheten ha stor effekt.

Rapporten bygger bland annat på fallstudier från olika länder.

Laddar sidan