Ny lag om försäkringsdistribution

2018-10-05 | Nyheter Försäkring

FI har uppdaterat information om tillstånd för försäkringsdistribution med anledning av den nya lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution.

Den första oktober trädde lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution i kraft. Lagen bygger på det svenska införandet av försäkringsdistributionsdirektivet 2016/97. Den nya lagen ersätter den tidigare lagen (2005:405) om försäkringsförmedling.

Europaparlamentet och rådet utfärdade den 20 januari 2016 direktiv 2016/97 om försäkringsdistribution. Direktivet har nu införts i svensk rätt och därmed gäller delvis nya regler på området. Utöver lagen om försäkringsdistribution, finns regleringar också förordning (2018:1231) om försäkringsdistribution samt i Finansinspektionens föreskrifter om försäkringsdistribution 2018:10.

På fi.se finns ny information och nya blanketter för området försäkringsdistribution.

Läs mer

Laddar sidan