Publicering av beslut om ingripanden mot binära optioner och CFD-kontrakt

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) har tidigare antagit två beslut om produktingripande. Besluten har nu publicerats översatta i Europeiska unionens officiella tidning.

Det ena beslutet rör förbud mot marknadsföring, distribution och försäljning av binära optioner till konsumenter. Beslutet om binära optioner ska tillämpas från och med den 2 juli 2018.

Det andra beslutet rör begränsning av marknadsföring, distribution och försäljning av CFD-kontrakt till konsumenter. Beslutet om CFD-kontrakt ska tillämpas från och med den 1 augusti 2018.

Båda besluten gäller under en period av tre månader. Esma kommer, innan de tre månaderna har löpt ut, att pröva om det finns behov att förlänga besluten under ytterligare tre månader.

Laddar sidan