Brister i företagens rapportering av årsbokslutsuppgifter

2018-01-12 | Nyheter Rapportering Bank

Vid en granskning av företagens rapportering av årsbokslutsuppgifter har FI funnit att det finns skillnader mellan de uppgifter som rapporterats till FI och de som finns i de publika delårs- och årsbokslut som företagen upprättar.

Finansinspektionen har granskat rapporteringen gällande 2016 för att säkerställa en enhetlig och korrekt rapportering av Standardrapporten (FFFS 2016:18). Enligt FFFS 2016:18 "Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014:14) om rapportering av kvartals- och årsbokslutsuppgifter", ska inrapporterad data överensstämma med de publika års- och delårsbokslut som företagen upprättar.

Granskningen har visat att det finns brister mellan rapportering av Standardrapporten och många av de rapporterande företagens publika information. Finansinspektionen uppmanar vid behov till revidering av Standardrapporten för att skapa en korrekt och överensstämmande rapportering. Berörda bolag har kontaktats.

Laddar sidan