Skärpta regler för konsumentlån

Från 1 september 2018 gäller nya, skärpta regler för företag som erbjuder dyra konsumentlån.

  • Ett nytt begrepp, högkostnadskrediter, har införts i konsumentkreditlagen. Med det avses lån med en effektiv ränta på över 30 procent.
  • Ett räntetak har införts, vilket gör att ingen får ta ut en ränta på mer än 40 procent.
  • Långivaren är skyldig att varna konsumenten, informera att det är en högkostnadskredit förenad med risker och tydliggöra att det är ett dyrt lån.
  • Krav ställs på att marknadsföringen ska vara måttfull.
  • Ett kostnadstak har införts. Det innebär att den som tar dessa dyra lån inte behöver betala mer än 100 procent av lånebeloppet, utöver själva lånet. Så om lånet är på 1 000 kronor är låntagare inte skyldig att betala tillbaka mer än totalt 2 000 kronor.
  • Långivare förbjuds att förlänga krediterna mer än en gång.