Svenska försäkringsgrupper klarar europeiskt stresstest

2018-12-14 | Eiopa Nyheter Försäkring

Europeiska tillsynsmyndigheten för försäkringsföretag och tjänstepensionsinstitut, Eiopa, har under 2018 genomfört stresstester av europeiska försäkringsgrupper för att pröva deras motståndskraft.

I stresstesterna deltog 42 europeiska försäkringsgrupper varav två försäkringsgrupper från Sverige - Nordea Liv grupp och Skandia grupp.

Stresstesterna baserades på stresstester av marknadsrisker kombinerade med några stresstester inom försäkringsrisker. De två svenska försäkringsgrupperna är motståndskraftiga och klarar överlag kraven i Eiopas stresstest.

 

Laddar sidan