Tillägg till remiss – förslag till nya föreskrifter om redovisningstillsyn

FI remitterar ett tillägg till den tidigare remissen om nya föreskrifter om övervakning av emittenters regelbundna finansiella information. Tillägget avser en ny bestämmelse om ledamöternas oberoende.

FI remitterade den 21 juni 2018 ett förslag till nya föreskrifter om övervakning av emittenters regelbundna finansiella information. Remisstiden löpte ut den 28 augusti 2018 och förslaget bereds för närvarande inom Finansinspektionen. De nya föreskrifterna är tänkta att träda i kraft den 1 januari 2019.

FI kompletterar den tidigare remissen med ett förslag om att det i de nya föreskrifterna om övervakning av emittenters regelbundna finansiella information införs en bestämmelse om att övervakningsorganets ledamöter ska vara oberoende.

Skriftliga synpunkter på tilläggsremissen lämnas till Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm eller via mejl till finansinspektionen@fi.se, senast den 17 september 2018. Ange diarienummer 18-3578.

FI bjuder in till ett särskilt remissmöte den 17 september 2018 för de remissinstanser som vill lämna muntliga synpunkter på tilläggsremissen. Anmälan till remissmöte ska göras till nedanstående kontaktperson senast den 14 september 2018.

Frågor om tilläggsremissen besvaras av Nanny Hiort på mejl nanny.hiort@fi.se eller tfn 08-408 983 52.

Laddar sidan