Uppdaterad tidsplan för FI:s arbete med nya regler för tjänstepensionsföretag

FI kommer under hösten och vintern att arbeta med att ta fram föreskrifter och allmänna råd för tjänstepensionsföretag.

Den 9 november uppdaterade regeringen sin tidsplan för arbetet med lagförslag med anledning av andra tjänstepensionsdirektivet. Mot bakgrund av regeringens uppdaterade tidsplan har FI:s tidsplan för arbetet med att ta fram föreskrifter och allmänna råd för tjänstepensionsföretag som kommer omfattas av de nya reglerna också uppdaterats.

FI:s plan är att remittera ett förslag till föreskrifter och avgifter till branschen i samband med att en lagrådsremiss beslutas under tidig vår 2019.

FI:s tidsplan och arbete med nya regler för tjänstepensionsföretag.

Laddar sidan