Uppgifter om ersättningspraxis och högavlönade

Samtliga tillsynsmyndigheter inom EU ska samla in uppgifter om ersättningspraxis och högavlönade från kreditinstitut.

Finansinspektionen har med anledning av detta skickat ut ett brev till de företag som berörs av informationsinhämtningen med ytterligare information samt hänvisning till det dokument som ska fyllas i av företaget.

Notera att EBA/GL/2014/08 endast fylls i av ett urval av banker. Sista rapporteringsdag är den 30 juni 2018. Rapporten ska mejlas till ersattningsrapportering@fi.se.

Läs mer

Laddar sidan