FI förtydligar krav på rapportering av regelbunden tillsynsrapport (RSR)

Det här är ett förtydligande om vilka krav som gäller för försäkrings- och återförsäkringsföretag samt grupper som ska lämna en regelbunden tillsynsrapport till FI under år 2020.

Vad är det som gäller i fråga om den regelbundna tillsynsrapport som ska lämnas till FI under år 2020?

FI har beslutat att följande ska gälla, utifrån de ramar som ges i artikel 312 p. 2 i Solvens 2-förordningen; kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/35.

En fullständig regelbunden tillsynsrapport ska upprättas av alla företag och grupper som ska lämna en solvens- och verksamhetsrapport (SFCR) för räkenskapsåret 2019.

Försäkrings- och återförsäkringsföretag ska lämna den regelbundna tillsynsrapporten till FI i enlighet med datum utsatta i artikel 312 p. 1 a) i Solvens 2-förordningen. För grupper gäller de tidsramar som framgår av artikel 373. Rapportering under år 2020 för år 2019 ska ske:

  • 7 april 2020 för skade- & livförsäkringsföretag (solo)
  • 3 juni 2020 för skade- & livförsäkringsföretag i grupper
Laddar sidan