FI:s föreskrifter ersätter Esmas beslut om produktingripande mot CFD:er

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) förlänger inte sitt beslut om begränsningar vid marknadsföring, distribution och försäljning av CFD:er till icke-professionella kunder. Från och med den 1 augusti 2019 gäller i stället Finansinspektionens föreskrifter FFFS 2019:7 om produktingripande i fråga om CFD:er.

Esmas senaste beslut (EU) 2019/679 om begräsningar vid marknadsföring, distribution och försäljning av CFD:er till icke-professionella kunder upphörde att gälla vid slutet av dagen den 31 juli 2019. I Esmas pressmeddelande finns fler detaljer kring detta.

Från och med den 1 augusti 2019 gäller i stället Finansinspektionens föreskrifter FFFS 2019:7 om produktingripande i fråga om CFD:er. Reglerna som gäller för företag som tillhandahåller investeringstjänster enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden innebär att ett företag endast får marknadsföra, distribuera eller sälja CFD:er till icke-professionella kunder om kraven i föreskrifterna är uppfyllda.

Läs mer