Förslag om kompletterande bestämmelser till EU:s prospektförordning

2019-03-27 | Prospekt Nyheter Marknad

Regeringen publicerade på tisdagen en proposition 2018/19:83 om kompletterande bestämmelser till EU:s prospektförordning.

I propositionen föreslås bland annat en ny lag med kompletterande bestämmelser till EU:s prospektförordning. Lagen föreslås träda i kraft den 21 juli 2019.

Läs mer

Laddar sidan