Frågor och svar om EU:s nya prospektförordning

2019-03-29 | Prospekt Nyheter Marknad

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) har publicerat frågor och svar kopplade till EU:s nya prospektförordning.

Frågorna och svaren behandlar följande områden:

  • Tillämpliga bestämmelser för prospekt som har godkänts enligt nationell lagstiftning som genomför prospektdirektivet.
  • Tillämpligheten av Esmas frågor och svar och Esmas uppdatering av CESR rekommendationer för prospekt som upprättas enligt EU:s prospektförordning.
  • Hur ett registreringsdokument och universellt registreringsdokument ska uppdateras enligt EU:s prospektförordning.

 

Laddar sidan