Mejladress för innehållsfrågor i Periodisk inrapportering via webb

FI vill påminna om att mejladressen till den som ansvarar för att svara på frågor om innehållet ska anges när företag skickar in rapporter genom systemet Periodisk Inrapportering via webb.

Den person som svarar på frågor om innehållet behöver inte vara den person som lämnar in själva rapporten.

Laddar sidan