Ny rapportering för tjänstepensionskassor när de blivit tjänstepensionsföretag

Från och med att tjänstepensionskassor ombildats till tjänstepensionsföretag ska de rapportera in nya uppgifter till FI, enligt de krav som Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) beslutade om förra året.

FI informerade om Eiopas nya krav på rapportering av tjänstepensionstuppgifter i maj förra året. FI och tillsynsmyndigheter i andra EU-länder ska samla in uppgifterna och vidarebefordra dem till Eiopa.

FI arbetar för närvarande med att ta fram nya föreskrifter för tjänstepensionsföretag om denna rapportering, utifrån Eiopas beslut och regeringens förslag till ny lag om tjänstepensionsföretag. När de nya föreskrifterna träder i kraft ska tjänstepensionsföretagen börja rapportera in de här uppgifterna till FI.

För tjänstepensionskassor gäller att de ska rapportera dessa uppgifter till FI från och med att de har ombildats till tjänstepensionsföretag enligt den nya lagen. I dagsläget följer tjänstepensionskassor den upphävda lagen (1972:262) om understödsföreningar.

De tjänstepensionskassor som planerar att ombilda sig till tjänstepensionsföretag behöver därför förbereda sig för att kunna rapportera enligt de nya kraven från och med att de har ombildats. FI har beslutat att företagen ska rapportera uppgifterna i XBRL-format (Extensible Business Reporting Language.

Laddar sidan