Regeringsförslag om kompletterande bestämmelser till EU:s prospektförordning

2019-02-12 | Prospekt Nyheter Marknad

Regeringen föreslår i lagrådsremissen Kompletterande bestämmelser till EU:s prospektförordning bland annat en lag med kompletteringar till EU:s prospektförordning.

Den föreslagna lagen innehåller bestämmelser om utrednings- och ingripandebefogenheter samt det nationella tröskelvärdet för prospektskyldighet. Lagen föreslås träda i kraft den 21 juli 2019.

Läs mer

Laddar sidan