Samråd om ändringar i faktablad om paketerade produkter

Europeiska bankmyndigheten (EBA), Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) och Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) har publicerat ett gemensamt förslag på ändringar i faktabladet för paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter (Priip-produkter).

Syftet med detta samråd är att åtgärda problem som uppmärksammats sedan faktabladet infördes 2018 och att göra vissa anpassningar för att reglerna ska kunna tillämpas av investeringsfonder, som förväntas ta fram den här typen av faktablad från och med 1 januari 2022.

Som en del av denna översyn genomförs också en konsumentundersökning. Såväl de synpunkter som kommer in via samrådet som resultaten av konsumentundersökningen kommer att ligga till grund för de tre tillsynsmyndigheternas slutliga förslag till ändringar i faktabladet.

Förslaget och instruktioner för att lämna synpunkter finns på Eiopas webbplats, se länk nedan. Sista svarsdatum är den 13 januari 2020.

Laddar sidan