Samråd om förslag till informationskrav enligt EU:s prospektförordning

Nu finns det möjlighet att lämna synpunkter på Europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens, Esmas, förslag till riktlinjer som tagits fram med anledning av den nya prospektförordningen (Europaparlamentet och rådets förordning (EU) 2017/1129.

De föreslagna riktlinjerna behandlar informationskraven i prospekt kopplat till exempelvis historisk finansiell information, resultatprognos och förväntat resultat samt rörelsekapitalförklaring.

Synpunkter kan lämnas till och med den 4 oktober 2019 via Esmas webbplats.

Läs mer

Laddar sidan