Start för stresstest av europeiska tjänstepensionsföretag

Tisdagen den 2 april inleds det stresstest av europeiska tjänstepensionsföretag som Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten, Eiopa, genomför under 2019.

Samtliga dokument som ska användas för stresstesterna publiceras på Eiopas webbplats.

Stresstestet genomförs i Sverige av Finansinspektionen (FI), i samarbete med Eiopa. En slutlig rapport kommer att publiceras av Eiopa i mitten av december 2019.

Frågor och svar

Vad publicerar Eiopa den 2 april?

Eiopa publicerar bland annat den tekniska specifikationen, rapporteringsdokumentet samt de räntekurvor som ska användas. Samtidigt öppnar både FI och Eiopa processer för frågor och svar.

Omfattas alla företag av stresstesterna?

Nej, FI har valt ut och kontaktat ett fåtal tjänstepensionsföretag för att uppfylla Eiopas krav på marknadstäckning i stresstesterna.

Ska företagen skicka eventuella frågor direkt till Eiopa?

Nej. Företagen ska endast skicka frågor till iorpstresstest2019@fi.se. FI kommer eventuellt att vidarebefordra vissa frågor till Eiopa för avstämning. Dessa frågor och svar kommer att publiceras på Eiopas webbplats.

Läs mer

Laddar sidan