Svenska tjänstepensionskassor utvärderade i europeiskt stresstest

Två svenska understödsföreningar som bedriver tjänstepensionsverksamhet (tjänstepensionskassor) har deltagit i ett europeiskt stresstest av tjänstepensionsinstitut. De svenska tjänstepensionskassorna klarade sig väl i jämförelse med tjänstepensionsinstitut från andra europeiska länder.

Europeiska tillsynsmyndigheten för försäkringsföretag och tjänstepensionsinstitut, Eiopa, har under 2019 genomfört stresstester av europeiska tjänstepensionsinstitut för att pröva deras motståndskraft. Stresstestet innehöll ett ogynnsamt scenario med kraftiga prisfall på finansiella tillgångar som exempelvis aktier och fastigheter. I stresstestet inhämtades även uppgifter om institutens investeringsbeteende samt arbete och exponeringar kopplat till hållbarhetsfaktorer för att möjliggöra analys kring dessa områden.

I stresstestet ingick drygt 170 tjänstepensionsinstitut från 20 europeiska länder. För att uppnå tillräcklig täckning av den svenska marknaden beslutade FI att två tjänstepensionskassor skulle delta i stresstestet.

Resultatet visar att ett kraftigt prisfall på tillgångar får en betydande påverkan på de svenska tjänstepensionskassor som deltog men att de samtidigt klarade sig väl i förhållande till institut från andra europeiska länder.

Laddar sidan