Uppdaterad tidsplan för FI:s arbete med nya regler för tjänstepensionsföretag

Regeringen kommer att lämna över propositionen En ny reglering för tjänstepensionsföretag till riksdagen i juni 2019 och riksdagsbehandling väntas ske efter sommaren.

Mot bakgrund av att propositionen väntas i juni 2019 har FI:s tidsplan för arbetet också uppdaterats.

FI planerar att i mitten av juni 2019 remittera förslag till föreskrifter och allmänna råd till branschen. Remisstiden är planerad att vara fram till 30 augusti 2019.

Läs mer

Laddar sidan