Esma uppdaterar uttalande om SFT-rapportering

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) publicerade den 19 mars ett uttalande om åtgärder för att mildra effekterna av coronaviruspandemin när det gäller rapportering kopplad till EU-regelverket för värdepappersfinansieringstransaktioner (SFTR). Nu har Esma förtydligat att det uttalandet även omfattar rapportering av gamla transaktioner, så kallad backloading.

Esma förväntar sig att behöriga myndigheter inte prioriterar tillsynsåtgärder mot motparter och andra som ansvarar för rapportering av SFT-transaktioner i enlighet med SFTR och Mifir, från och med den 13 april 2020 och fram till den 13 juli 2020.

Laddar sidan