FI begränsar arbetet med informationsinhämtning

FI har i dag beslutat att inte påbörja några nya tillsynsundersökningar och att platsbesök, löpande tillsynsmöten och omfattande informationsinhämtningar ska skjutas på framtiden. Detta gäller till och med den 13 april.

Undantag är givetvis tillsynsaktiviteter och dialog kopplat till institutens hantering av pågående situation kopplat till Corona-viruset. Arbetet med tillståndsgivning, regelgivning och analysarbete i påbörjade undersökningar kommer att fortgå som vanligt.

Bakgrunden till detta beslut är de stora påfrestningar som spridningen av Corona-viruset orsakar för realekonomin, de finansiella marknaderna och därmed också för de finansiella företagen. Både FI och de finansiella företagen behöver i detta läge koncentrera resurser på att i första hand hantera de stora påfrestningar som samhället nu står inför.

Laddar sidan