FI flyttar fram årets översyns- och utvärderingsprocess

2020-04-01 | Coronaviruset Nyheter Bank

FI har beslutat att senarelägga årets planerade översyns- och utvärderingsprocesser (ÖUP) för kategori 1- och 2-banker. Utvärderingarna som normalt avslutas i september kommer 2020 istället att avslutas i december.

Bakgrunden till FI:s beslut är att bedömningarna i ÖUP till stor del baseras på information från föregående årsskifte. Förändringen av tidplanen gör det möjligt att basera ÖUP-bedömningarna på siffrorna för första halvåret 2020. Dessutom behöver både FI och bankerna i detta läge koncentrera sina resurser på att i första hand hantera pandemins effekter.

FI genomför översyns- och utvärderingsprocess (ÖUP) 2020 för nio bankgrupper med dotterbolag. I ÖUP bedöms bankens risker, affärsmodell, kapitaltäckning och likviditetssituation i enlighet med Europeiska bankmyndighetens (EBA:s) riktlinjer.

Laddar sidan