FI flyttar fram beslut om SEB till juni

2020-03-25 | Nyheter Penningtvätt Bank

FI kommer att senarelägga det beslut som ska avsluta den pågående sanktionsprövningen i undersökningen av Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (SEB) styrning och kontroll av åtgärder mot penningtvätt. FI planerar nu att fatta detta beslut i juni.

Bakgrunden till att FI senarelägger detta beslut är effekterna av coronavirusets spridning och de omprioriteringar som detta lett till inom FI.

Laddar sidan