FI skickar ekonomienkät till hushåll

FI genomför nu en enkätundersökning för att öka kunskaperna om hushållens finansiella förmåga och de svenska hushållens privatekonomi.

Undersökningen görs digitalt och information skickas ut via brev. Påminnelse skickas via sms och för dem som väljer att inte svara digitalt kommer en pappersenkät att skickas ut.

Undersökningen administreras av det oberoende undersökningsföretaget Institutet för kvalitetsindikatorer. Resultatet av undersökningen kommer att publiceras på fi.se.

Laddar sidan